Edit

Poliüretan Sütun, Poliüretan Sütun Başlıkları, Poliüretan Sütun alt kaide modelleri dış cephe süslemelerinde kullanılan vazgeçilmez dekorasyon ürünleridir.
Mimaride Sütun Nedir
sütun, mimarlıkta, bir gövde, bir başlık ve bir kaideden oluşan düşey taşıyıcı. Taşıyıcı bir işlev görmeden, yalnızca dekoratif amaçla kullanıldığı da olur. Gene düşey bir taşıyıcı olan ve taş ya da tuğla gibi malzemelerden örülerek yapılan ayaktan(*) farkı, tek bir bloktan ya da aynı eksen boyunca üst üste getirilen parçalardan oluşmasıdır.
Poliüretan sütun başlıkları sert köpük dış cephe dayanımı yüksek yalıtım değerlerine sahip kullanışlı bir üründür.
1 – Toskania Dor düzeni (Etrüsk kökenli)
2 – Dor düzeni (Yunan kökenli)
3 – İon düzeni (Anadolu kökenli)
4 – Korinth düzeni (Yunan kökenli)
5 – Kompozit başlık yada düzen (Roma)
Poliüretan Sütun Başlıkları Antik Yunan mimarisinde başlıca 3 düzen vardır. Bu sütun başlıkları ; Dor, İyon ve Korint’tir. Bu sütun başlık düzenleri kurallara bağlanarak, yüzyıllar boyunca uygulanmışlardır. İlk olarak Kara Yunanistan’da ortaya çıkan Dor sisteminde sütun, gövdesi ile üzerine yerleştirilmiş yayvan formlu bir basamaktan oluşur. Dor sisteminde sütunun uzaktan düzgün görünmesi için, sütun gövdesinde şişkinlik oluşturulmuştur. Poliüretan sütun başlıkları fiyatları sitemizde ürün üzerinde mevcuttur.